Hydroizolácie

  • Realizujeme hydroizlácie

     

  • plochých striech - plochých strešných konštrukcií
  • terás a balkónových koštrukcií
  • spodných stavieb, ochrana pred spodnou a  tlakovou vodou, radónom
  • Spoločnosť Arcus Signum s.r.o. je držiteľom licencie  Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. na zhotovenie tepelnoizolačných a hydroizolačných systémov plochých striech pod číslom 12/455/L. Jej platnosť končí dňa 9, 10, 2015.
  • Hydroizolácie realizujeme výrobkami spoločnosti Fatrafol, Sika, Vedag, Soudal.
  • Súčasťou hydroizolácií je aj zateplenie konštrukcií expandovanými, extrudovanými polystyrénovými doskami a doskami z minerálnej vlny. 
  • Na dodávku a montáž PVC hydroizolácií poskytujeme dvanásťročnú záruku.