Realizácia stavieb

  • Realizujeme

     

  • zakladanie stavieb
  • práce a dodávky HSV
  • stavby oceľových konštrukcií
  • rekonštrukcie, modernizácie stavebných objektov
  • nadstavieb bytových domov
  • výstavbu rodinných domov a drevodomov