Rok 2015

Rok 2014

REALIZÁCIA ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV FASÁD.
HYDROIZOLÁCIE A ZATEPĽOVANIE STRIECH.
REALIZÁCIE STAVIEB A ICH ZMIEN.
- Slovenská Sporiteľňa, a. s. - pobočka Smolenice ( celková rekonštrukcia pobočky )
- BD Ľ. Podjavorinskej 16 - 18, Trnava ( maľovky spoločných priestorov )
- BD Beethovenova 4 - 7, Trnava ( rekonštrukcia pivničných priestorov )
- Slovenská Sporiteľňa, a. s. - pobočka Senica ( celková rekonštrukcia pobočky )
- BD Nevädzova 2, Trnava ( strecha, fasáda, plastové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia lóggií a zábradlí )
- BD Slovanská 11 - 13, Trnava ( strecha, fasáda, plastové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia balkónov )
- BD Sladovnícka 7 - 9, Trnava ( strecha, fasáda, plastové výrobky, bleskozvody, vybudovanie nových zavesených balkónov )
- BD Hospodárska 40 - 42, Trnava ( oprava strechy, fasáda, plastové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia balkónov a terás, výmena garážových brán, výmena rozvodov vody )
- Slovenská Sporiteľňa, a. s. - pobočka Nové Mesto nad Váhom ( strešný plášť )
- BD Rošlímska 28 - 30, Brestovany ( strecha, fasáda, plastové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia lóggií a zábradlí )
- BD Juraja Slottu 11 - 13, Trnava ( predsadené schodiská )
- BD Tehelná 20 - 22, Trnava ( štítová stena, zámočnícke výrobky )
- BD Hospodárska 29 - 30 ( výmena rozvodov vody, odpadu, plynu )
- BD Miletičova 5, Bratislava ( hydroizolácie striech a terás )
- BD J. Bottu 1, 3, Trnava - ( strecha, fasáda, plastové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia balkónov a zábradlí, výmena ZTI rozvodov a plynu )
- BD Hospodárska 78, 79, Trnava - ( strecha, fasáda, plastové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia balkónov a zábradlí, výmena ZTI rozvodov )
- BD Čajkovského 42, 43, 44, 45, Trnava ( strecha, fasáda, plastové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia lóggií a zábradlí )
- BD T. Tekela 22, 23, 24, Trnava ( strecha, fasáda, plastové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia lóggií a zábradlí )
- BD Šafárikova 6, 7, 8, 9, Trnava ( strecha, fasáda, plastové a hliníkové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia lóggií a zábradlí, výmena ZTI rozvodov a plynu )
- BD Tehelná 10, 11, 12, Trnava ( strecha, fasáda, plastové a hliníkové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia lóggií )
- BD Ľ. Podjavorinskej 13, 14, 15, Trnava ( komplexná obnova bytového domu - strecha, fasáda, plastové a hliníkové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia balkónov a zábradlí, výmena ZTI rozvodov )
- BD Vajanského 10, 11, 12, Trnava ( strecha, fasáda, plastové a hliníkové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia lóggií a zábradlí, rekonštrukcia terás )
- ZŠ a MŠ Zliechov ( obnova fasády, strechy, výmena okien a dvier, rekonštrukcia bleskozvodu objektu ZŠ a MŠ v obci Zliechov )
- BD Nerudova 15, Trnava ( fasáda, plastové a hliníkové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia lóggií a zábradlí )
- BD Dolná štvrť 10, Myjava ( fasáda, plastové a hliníkové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia balkónov a zábradlí, zavesené balkóny )

Rok 2013

REALIZÁCIA ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV FASÁD.
HYDROIZOLÁCIE A ZATEPĽOVANIE STRIECH.
REALIZÁCIE STAVIEB A ICH ZMIEN.
- BD Nerudova 15, Trnava ( PVC podlahy, betónové podlahy )
- BD Veterná 19 - 21, Trnava ( štítové steny + obnova spoločných priestorov )
- BD Majcichov 563 ( strecha, fasáda, plastové a hliníkové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia balkónov )
- BD Juraja Slottu 30 - 32, Trnava ( strecha, fasáda, plastové a hliníkové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia lóggií a zábradlí )
- BD Beethovenova 12 - 15, Trnava ( strecha, fasáda, plastové a hliníkové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia lóggií a zábradlí )
- Slovenská Sporiteľňa, a. s. - pobočka Zvolen ( strešný plášť )
- Bistro Albatros, Trnava
- BD Vladimíra Clementisa 61 - 66, Trnava ( strecha, fasáda, plastové a hliníkové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia lóggií a zábradlí )
- RD Hlohovec ( strešný plášť )
- RD Zvončín ( strešný plášť )
- RD Špačince ( strešný plášť )
- BD Mierová 431, Špačince ( strešný plášť, sanácia balkónov, zámočnícke výrobky )
- Slovenská Sporiteľňa, a. s. - pobočka Tornaľa ( strecha )
- Slovenská Sporiteľňa, a. s. - pobočka Galanta ( strešný plášť )
- BD Juraja Slottu 33 - 35, Trnava ( strecha, fasáda, plastové a hliníkové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia lóggií a zábradlí )
- BD Nerudova 13, Trnava ( strecha, fasáda, plastové a hliníkové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia lóggií a zábradlí )
- BD Slovanská 4 - 6, Trnava ( štítové steny, rekonštrukcia pivničných priestorov )
- BD Vajnorská 79, Bratislava ( hydroizolácie terás )
- Slovenská Sporiteľňa, a. s. - pobočka Humenné ( strešný plášť )
- Querkus, s.r.o., Lučenec - ( oprava fasádnych a strešných PUR panelov, nátery oceľových konštrukcií, klampiarske výrobky a práce )

Rok 2012

REALIZÁCIA ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV FASÁD.
HYDROIZOLÁCIE A ZATEPĽOVANIE STRIECH.
REALIZÁCIE STAVIEB A ICH ZMIEN.
- BD Tehelná 19, Trnava ( strecha, fasáda, plastové a hliníkové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia balkónov )
- BD Jiráskova 18, Trnava ( fasáda, plastové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia balkónov )
- BD Hospodárska 55 - 56, Trnava ( strecha, fasáda, plastové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia balkónov )
- BD Ľ. Podjavorinskej 16 - 18, Trnava ( fasáda, plastové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia balkónov )
- BD 8, Mája 15, Piešťany ( fasáda, plastové a hliníkové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia lóggií a zábradlí )
- BD Trnavská 8, Smoelnice ( fasáda, plastové a hliníkové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia lóggií a zábradlí )
- BD Beethovenova 34, Trnava ( fasáda, plastové a hliníkové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia lóggií a zábradlí )
- BD T. Tekela 5, Trnava ( strecha, fasáda, plastové a hliníkové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia balkónov a zábradlí )
- BD 9. Mája 316/7, Vrbové ( fasáda, plastové a hliníkové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia lóggií a zábradlí, strecha, vodovod )
- BD Železničná 2, 4, 6, 8, Sereď ( fasáda, plastové a hliníkové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia lóggií a zábradlí, satelitný systém, výťahy )
- BD Botanická 7 - 11, Trnava ( strecha, fasáda, plastové a hliníkové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia balkónov a zábradlí )
- BD Čajkovského 5 - 9, Trnava ( strecha, fasáda, plastové a hliníkové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia balkónov a zábradlí, rekonštrukcia elektro )
- BD Bučianska 12 - 15, Trnava ( fasáda, plastové a hliníkové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia lóggií a zábradlí )
- BD Hlavná 31, Trnava ( zateplenie striech, fasáda )
- Slovenská Sporiteľňa, a. s. - pobočka Košice ( strešný plášť )

Rok 2011

REALIZÁCIA ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV FASÁD.
HYDROIZOLÁCIE A ZATEPĽOVANIE STRIECH.
REALIZÁCIE STAVIEB A ICH ZMIEN.
- BD Dolné Bašty 5, Trnava ( strecha, fasáda, plastové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia balkónov, náter fasády )
- BD J. Slottu 36 - 38, Trnava ( strecha, fasáda, plastové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia balkónov )
- BD J. Bottu 26 - 34, Trnava ( strecha, fasáda, plastové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia balkónov )
- BD B. Smetanu 9, 10, Trnava ( strecha, fasáda, plastové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia balkónov a výťahov, rekonštrukcia elektroinštalácie a vody, odpadu a plynu )
- BD G. Dusíka 38 - 41, Trnava ( fasáda, plastové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia balkónov )
- BD Potočná 10 - 13, Báhoň ( fasáda, plastové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia balkónov )
- BD A. Kubinu 9, 10, Trnava ( strecha, fasáda, plastové a hliníkové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia balkónov )
- BD Koniarekova 10, 11, Trnava ( strecha )
- BD Starohájska 7 - 9, Trnava ( strecha, fasáda, plastové a hliníkové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia balkónov )
- BD Nobelova 4, Trnava ( fasáda, plastové a hliníkové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia strechy )
- BD Mozartova 12, Trnava ( kompletná rekonštrukcia BD – rozvody vody, ÚK, plyn, výťahy, elektroinštalácia, VZT, fasáda, balkóny a plastové a hliníkové výrobky )
- BD Golianova 12, 13, Trnava ( strecha, fasáda, plastové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia balkónov )
- SPŠ stavebná Trnava ( strešný plášť )
- Slovenská Sporiteľňa, a.s. - pobočka Vranov nad Topľou ( strešný plášť )
- Slovenská Sporiteľňa, a.s. - pobočka Liptovský Hrádok ( strešný plášť )
- BD V. Clementisa 1 - 3, Trnava ( strecha, fasáda, plastové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia balkónov a výťahov )
- BD V. Clementisa 16 - 18, Trnava ( strecha, fasáda, plastové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia balkónov )
- BD Hospodárska 31 -36, Trnava ( fasáda, plastové a hliníkové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia balkónov a súsošia )
- BD Nerudova 15 (strešný plášť )
- BD Hlboká 5 -7, Trnava ( strecha, fasáda, plastové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia balkónov )

Rok 2010

REALIZÁCIA ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV FASÁD.
HYDROIZOLÁCIE A ZATEPĽOVANIE STRIECH.
REALIZÁCIE STAVIEB A ICH ZMIEN.
- Tajovského 18, Trnava ( výstavba pätnástich bytových jednotiek formou nadstavby )
- BD Tehelná 23 - 26, Trnava ( strecha, fasáda, plastové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia balkónov )
- BD A. Kubinu 2, 3, Trnava ( fasáda, plastové výrobky, bleskozvody, balkóny )
- BD J. Bottu 6 -14, Trnava ( strecha, fasáda, plastové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia balkónov )
- BD Hospodárska 68 - 69, Trnava ( strecha, fasáda, plastové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia balkónov )
- BD Slovanská 1 - 3, Trnava ( fasáda, plastové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia strechy a EI rozvodov )
- BD J. Slottu 11 - 13, Trnava ( strecha, fasáda, plastové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia balkónov )
- BD G. Dusíka 10 - 14, Trnava ( strecha, fasáda, plastové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia balkónov )
- BD Tehelná 4 - 6, Trnava ( fasáda, plastové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia balkónov )
- BD Hospodárska 31 - 36, Trnava ( fasáda, plastové a hliníkové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia balkónov a súsošia )
- BD V. Clementisa 67 - 69, Trnava ( strecha, fasáda, plastové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia balkónov )
- BD Špačinská 56 - 60, Trnava ( strecha, fasáda, plastové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia balkónov )
- Slovenská Sporiteľňa, a.s., záložné centrum Rovinka ( strešný plášť )
- RD Sládkovičovo ( strešný plášť )
- BD Starohájska 7 - 9, Trnava ( strešný plášť )
- Bytové družstvo so sídlom v Trnave ( strešný plášť )
- RD Suchá nad Parnou ( strešný plášť )
- BD Mozartova 12, Trnava ( strešný plášť, fasáda strojovne výťahov )
- RD Piešťany ( strešný plášť )
- RD Hrnčiarovce nad Parnou ( strešný plášť )
- BD Veterná 31 - 33, Trnava ( strešný plášť )
- BD Tehelná 13 - 15, Trnava ( strecha, fasáda, plastové a hliníkové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia balkónov )
- BD Tehelná 27 - 29, Trnava ( strešný plášť )
- BD V. Clementisa 61 - 66, ( strešný plášť )
- RD Boleráz ( spodné hydroizolácie )
- RD Suchá nad Parnou ( výstavba RD na kľúč )

Rok 2009

REALIZÁCIA ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV FASÁD.
HYDROIZOLÁCIE A ZATEPĽOVANIE STRIECH.
REALIZÁCIE STAVIEB A ICH ZMIEN.
- BD V.Clementisa 8, 10, Trnava ( strecha, fasáda, plastové výrobky, bleskozvody )
- BD J. Slottu 21 - 23, Trnava ( strecha, fasáda, plastové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia balkónov )
- BD Jiráskova 24, Trnava ( fasáda, plastové výrobky, bleskozvody )
- BD Jiráskova 23, Trnava ( strecha, fasáda, plastové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia balkónov )
- BD Zelenečská 103 - 107, Trnava ( strecha, fasáda, plastové výrobky, bleskozvody, rekonštrukcia balkónov )
- BD Vajanského 34, Trnava
- CWS Slovensko, s.r.o., Hlohovec ( zateplenie fasády skladov )

Rok 2008

REALIZÁCIA ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV FASÁD.
HYDROIZOLÁCIE A ZATEPĽOVANIE STRIECH.
REALIZÁCIE STAVIEB A ICH ZMIEN.
- BD Holičská č - 6, Bratislava ( strešný plášť )
- BD Spartakovská 3, Trnava ( strecha, fasáda, plastové výrobky, bleskozvody )
- BD Spartakovská 4, Trnava ( strecha, fasáda, plastové výrobky, bleskozvody )
- BD Tehelná 30, Trnava ( strecha, fasáda, plastové výrobky, bleskozvody )
- BD Tehelná 31 - 33, Trnava ( strecha, fasáda, plastové výrobky, bleskozvody )
- BD Veterná 22 - 24, Trnava ( strecha, fasáda, plastové výrobky, bleskozvody )
- BD Vladimíra Clementisa 11 ( strecha, fasáda, plastové výrobky, bleskozvody )
- BD Okružná 9 ( štítová stena )
- BD Okružná 10 - 13 ( štítové steny )
- BD Hospodárska 64 - 65 ( strecha, fasáda, plastové výrobky, bleskozvody )
- Amylum Slovakia, s.r.o., Boleráz ( strešný plášť, rekonštrukcia plynostanice a hál )
- RD Boleráz ( spodné hydroizolácie )
- RD Horné Orešany ( spodné hydroizolácie )
- Krajská Prokuratúra Trnava
- ČSOB Bratislava ( strešný plášť )

Rok 2007

REALIZÁCIA ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV FASÁD.
HYDROIZOLÁCIE A ZATEPĽOVANIE STRIECH.
REALIZÁCIE STAVIEB A ICH ZMIEN.
- BD Jiráskova 28 - 33, Trnava ( strecha, fasáda, plastové výrobky, bleskozvody )
- BD Hlboká 21 - 22, Trnava ( strecha, fasáda, plastové výrobky, bleskozvody )
- BD Gejzu Dusíka 24 - 27, Trnava ( strecha, fasáda, plastové výrobky, bleskozvody )
- BD Jiráskova 21, Trnava ( strecha, fasáda, plastové výrobky, bleskozvody )
- BD Čkalovova 12, Piešťany
- BD Teodora Tekela 16 - 17, Trnava ( strecha, fasáda, plastové výrobky, bleskozvody )
- BD Botanická 27 - 29, Trnava ( strešný plášť )
- BD Beethovenova 34, Trnava ( strešný plášť )
- Karavela Sereď ( zateplenie fasády administratívnej budovy )
- RD Bašovce ( strešný plášť )
- RD Modranka ( strešný plášť )
- BD Čkalovova 12, Piešťany ( strešný plášť )
- Ústav na výkon trestu a odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou ( strešný plášť, podlahy )
- RD Modranka ( výstavba RD na kľúč )
- Slovria Slovakia, a.s., Trnava ( strešný plášť, rekonštrucia montážnej haly )

Rok 2006

REALIZÁCIA ZATEPĽOVACÍCH SYSTÉMOV FASÁD.
HYDROIZOLÁCIE A ZATEPĽOVANIE STRIECH.
REALIZÁCIE STAVIEB A ICH ZMIEN.
- BD Poštová ulica 2 - 8, Trnava ( strecha, fasáda, plastové výrobky, bleskozvody )
- BD Hajdóczyho 8 - 12, Trnava ( strecha, fasáda, plastové výrobky, bleskozvody )

Roky 2000 - 2007

MAĽBY A NÁTERY
- Slovenské elektrárne, a.s., Atómové elektrárne Bohunice, závod
- Slovenské elektrárne, a.s., Vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, závod
- Jadrová vyraďovacia spoločnosť, a.s.
- Chladiace veže Bohunice, s.r.o.
- Farma Fresh, a.s.
- Johns Manville - Skloplast a.s.
- Dr. Otker
- Aquaplast. s.r.o.
- Škoda Energo. s.r.o.
- Brush Sem, s.r.o.
- Kreditstav. s.r.o.
- Prova Slovakia, s.r.o.
- Euro-Building, a.s.

ŠPECIÁLNE PRIEMYSLOVÉ NÁTEROVÉ SYSTÉMY
- Slovenské elektrárne, a.s., Atómové elektrárne Bohunice, závod
- Slovenské elektrárne, a.s., Vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, závod
- Jadrová vyraďovacia spoločnosť, a.s.
- Farma Fresh, a.s
- Johns Manville - Skloplast a.s.
- Dr. Otker
- Aquaplast. s.r.o.
- Škoda Energo. s.r.o.
- Brush Sem, s.r.o.

PÍSMOMALIARSTO
- Slovenské elektrárne, a.s., Atómové elektrárne Bohunice, závod
- Slovenské elektrárne, a.s., Vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, závod

PRIEMYSLOVÉ PODLAHY
- Slovenské elektrárne, a.s., Atómové elektrárne Bohunice, závod
- Slovenské elektrárne, a.s., Vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, závod
- Jadrová vyraďovacia spoločnosť, a.s.
- Farma Fresh, a.s
- Johns Manville - Skloplast a.s.

OPRAVY BETÓNOVÝCH A ŽIVIČNÝCH PODLÁH
- Slovenské elektrárne, a.s., Atómové elektrárne Bohunice, závod
- Slovenské elektrárne, a.s., Vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, závod
- Farma Fresh, a.s

PVC PODLAHY, LAMINÁTOVÉ PODLAHY, KOBERCE, OBKLADY A DLAŽBY
- Slovenské elektrárne, a.s., Atómové elektrárne Bohunice, závod
- Slovenské elektrárne, a.s., Vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, závod
- Jadrová vyraďovacia spoločnosť, a.s.
- Chladiace veže Bohunice, s.r.o.
- Škoda Energo. s.r.o.
- Brush Sem, s.r.o.
- Kreditstav. s.r.o.
- Prova Slovakia, s.r.o.

PRÁCE REALIZOVANÉ POMOCOU HOROLEZECKEJ TECHNIKY
- Slovenské elektrárne, a.s., Atómové elektrárne Bohunice, závod
- Slovenské elektrárne, a.s., Vyraďovanie jadrovoenergetických zariadení, závod
- Jadrová vyraďovacia spoločnosť, a.s.
- Johns Manville - Skloplast a.s.
- Prova Slovakia, s.r.o.
- Chemolak, a.s., Smolenice
- Slovenská poisťovňa, a.s.
- Artea No1 - reklamná spoločnosť
- SPP, a.s.,
- Amylum Slovakia, s.r.o.

BÚRACIE PRÁCE
- Prova Slovakia, s.r.o.
- Chemolak, a.s., Smolenice