Tepelná ochrana objektov

 • Realizujeme tepelnú ochranu

   

 • fasád
 • plochých striech - plochých strešných konštrukcií
 • terás a balkónových konštrukcií
 • spodných stavieb
 • Spoločnosť Arcus Signum s.r.o. je držiteľom licencie  Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. na zhotovenie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov číslo 09/580/L. 
 • Platnosť licencie vznikla 10. 12. 2008. Neskôr  bola  predĺžená do  2. 12. 2012. 
 • Dnes platí pre spoločnosť Arcus Signum s.r.o. nová, predĺžená licencia pod číslom 12/528/L. Jej platnosť končí dňom 26, 11, 2015. 
 • Licencia sa vzťahuje na Baumit kontaktný zatepľovací systém EPS, Baumit open Klimafassade, na Baumit kontaktný zatepľovací systém mineral a na systém Baumit Pro.